שלח בדואר אלקטרוני שלח בדוא"ל

כיצד נזין ציונים במטלה?

במטלה במודל קיימות שתי אפשרויות להזין ציונים.

אפשרות אחת היא באופן פרטני לכל סטודנט. נבחר באפשרות זו כאשר נרצה לכתוב משוב או להחזיר לסטודנט קובץ תגובה.

אפשרות שניה היא עדכון באופן גורף לכל הסטודנטים, באפשרות זו נבחר כאשר נרצה לתת ציון מספרי בלבד ללא תוספות.

 

עדכון באופן פרטני

1.    ניכנס למטלה (נלחץ על צלמית המטלה שפתחנו ).

2.    נלחץ על הצגת / מתן ציונים להגשות:

 

3.    יפתח מסך עם רשימת כל הסטודנטים, כאשר תחת עמודת קבצי הגשהמופיעים קבצי הסטודנטים שהוגשו.
בעמודה ציונים – נלחץ על ציונים בהמשך לשם הסטודנט שנרצה לעדכן, בחלון שיפתח ניתן להזין הערות, ציון, ומשוב מרצה לסטודנטים.

 

4.    על מנת להעלות קובץ עם משוב לסטודנט, יש לגרור את הקובץ לחלון משובים בקבצים, או לחלופין ללחוץ על הצלמית הוספת קובץ ובחירת הקובץ הרצוי מהמחשב.

 

הערה:

אם אפשרות העלאת משובים בקבצים אינה מופיעה, יש לחזור להגדרות המטלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובסוגי משוב יש לסמן את תיבת הסימון משובים בקבצים:

 

 

בסיום יש ללחוץ בתחתית העמוד על שמירת שינויים וחזרה לקורס:

 

 

 

 

 

 

עדכון באופן גורף

1.    נלחץ על גלגל השיניים ואז נבחר הגדרות חישוב ציונים:

 

2.    נבחר באפשרות ציוני הסטודנטים בקורס:

 

3.    במסך הבא נוכל לבחור סטודנט מסוים ולהקליד לו ציונים לכל מטלות הקורס, או לבחור מטלה מסוימת ולהקליד ציונים לכל הסטודנטים במטלה זו.

 

 

4.    על מנת להקליד ציונים לסטודנט מסוים בכל מטלות הקורס, נלחץ על הצלמית של העיפרון שנמצאת בהמשך לשם הסטודנט. בחלון שיפתח נסמן את התיבה עודכן ידנית (קליק על הכל יאפשר הקלדה לכל המטלות בקורס), נקליד ציון למטלה בתיבה ניקוד בפעילות, ונמלא משוב בתיבה משוב. כך נמשיך להקליד ציונים לסטודנט בכל מטלות הקורס.

 

 

לבסוף נלחץ על שמירה:

                               

5.    על מנת להקליד ציונים לכל הסטודנטים במטלה מסוימת, נלחץ על הצלמית של העיפרון שנמצאת בהמשך לשם המטלה (צילום מסך בסעיף 3). בחלון שיפתח נסמן את התיבה עודכן ידנית (קליק על הכל יאפשר הקלדה לכל הסטודנטים בקורס), נקליד ציון בתיבה ניקוד בפעילות, ונמלא משוב בתיבה משוב.

 

 

                  

                   לבסוף נלחץ על שמירה:   

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סגור לתגובות.